منوی دسته بندی

هود صنعتی

تقسیم بندی هودها
عامل کلیدی در تقسیم بندیِ هودها،مکان هود نسبت به نقطه تولید یا فرار آلاینده است.مکان هود نسبت به منبع به تعیین مقدار جریان هوای لازم برای به دام اندازیِ موثر،کمک میکند. با توجه به این توضیح، هودها به سه دسته تقسیم میشوند:
1- هودهای محصور کننده
2 – هودهای بیرونی(غیرمحصور)
3- هودهای دریافت کننده(متحرک)

دسته:

توضیحات

هود صنعتی کارگاه کانال سازی نظری :
از هود صنعتی جهت جلوگیری ازپراکنده شدن حرارت گرما دود بخار و انواع گازهای سوخته شده ی مضردر محیط آشپزخانه رستورانها کافی شاپها فست فودها و آزمایشگاههای صنعتی و بیمارستانی به کار می رود که کارگاه کانال سازی نظری با سالها تجربه در زمینه ی طراحی ساخت و نصب هود صنعتی فیلتر و دودکش هود و همچنین سانتریفیوژجهت مکش هوای هود آماده ارایه هرگونه خدمات در این زمینه می باشد.
قابل توضیح است که هود صنعتی در احجام مختلف به صورت یک طرف شیب- سه طرف شیب- چهار طرف شیب یا به صورت مکعبی شکل از ورق استیل آلومینیوم و گالوانیزه در کارگاه کانال سازی نظری ساخته می شودکه در صورت سفارش مشتری به فیلتر یا صافی هوا و روغن مجهز می شودکه خود فیلتر نیز در انواع فیلتر آلومینیومی فیلتر استیل فیلتر نمدی یا پارچه ای و فیلتر توری تولید و بر روی هود نصب می گردد.
فیلترفلزی عمدتا در هود آشپزخانه های صنعتی و کارخانجات به کار می رود که کارایی این فیلترجهت جذب چربی و بخار مواد غذایی می باشد. فیلتر فلزی به خاطر اینکه امکان شستشو و نظافت مجدد داشته باشد از جنس آلومینیوم و استیل و در دو سایز یک اینچ و دو اینچ تولید میگردد.
شکل که به وسیله چند لایه توری آلومینیومی در داخل آن U فیلتر مدل توری تشکیل شده از یک فریماز نفوذ گرد و غبار جلوگیری میکند و قابل شستشو میباشد.
فیلتر پارچه ای (نمدی) اکثرا در محل دمش دستگاه های هواساز و فن کوئل ها تعبیه می شود.کاربرد فیلترپارچه ای در مکان های غبار آلود و ذرات ریز اهمیت داردو از ورود ذرات بسیار ریز به داخل فضاهای تهویه شده جلوگیری می کند. کاربرد فیلتر نمدی در آزمایشگاه ها و اتاق های تمیز حایز اهمیت است.

طراحی هود کانال سازی نظری
یک مفهوم کلیدی که مبنای اصلیِ تهویه مکنده موضعی را تشکیل می دهد بدام اندازی آلاینده های هوابرد در منبعِ تولید می باشد.سیستم تهویه باید به گونه ای طراحی شود تا هوای حاوی آلاینده های حاصل از فرایند درحال تهویه را بدام اندازد.در اکثر موارد این عمل دشوار مینماید و موفقیت یا عدم موفقیت در این زمینه به طراحیِ هودِ مکنده بسستگی دارد.هودِ مکنده به عنوان یک منبع مکشی در سیستم مکنده تعریف میشود که هوای حاوی آلاینده های حاصل از فرایند یا بخشی از تجهیزات که توسط آن منبعِ مکشی احاطه شده در درون آن حرکت میکند.در طراحی،هودها،دامنه ای از یک دهانه باز ساده در انتهای یک کانال تا یک محفظه محصور پیچیده،در اطراف کل فرایند را شامل می شوند.تجربه و مطالعات به ما نشان میدهد که طراحی خاص یک هود مکنده،مهمترین عامل در موفقیت یا عدم موفقیتِ هر سیستمِ مکنده میباشد.عوامل مهم در هر هودِ مکنده شاملِ هندسه ی آن(که تعیین کننده الگوهای جریان هوا در نزدیکی هود است) و مکانِ آن نسبت به فرایند و مقدار هوایی که از طریقِ آن در حال حرکت است میباشند.این فاکتورها تعیین میکنند که چه مقدارهوا از نزدیکیِ فرایند و از جایی که هوا کشیده میشود خارج میشود.اگر مقدار هوای کافی از منطقه ای که آلاینده ها آزاد میشوند خارج شود آن آلاینده ها توسط سیستم مکنده با راندمان بالایی بدام خواهند افتاد. اگر هرکدام از سه عامل،ناقص و ضعیف باشند جریان خروجیِ کافی در نقطه تولید به منظور بدام اندازیِ آلاینده فراهم نمیشود.

 

تقسیم بندی هودها
عامل کلیدی در تقسیم بندیِ هودها،مکان هود نسبت به نقطه تولید یا فرار آلاینده است.مکان هود نسبت به منبع به تعیین مقدار جریان هوای لازم برای به دام اندازیِ موثر،کمک میکند. با توجه به این توضیح، هودها به سه دسته تقسیم میشوند:
1- هودهای محصور کننده
2 – هودهای بیرونی(غیرمحصور)
3- هودهای دریافت کننده(متحرک)

هود محصورکننده کانال سازی نظری:
اگر یک هود به گونه ای طراحی شود که آلاینده های حاصل از یک فرایند به درون هود آزاد شوند،این هود به عنوان محصورکننده تقسیم بندی میشود.بطور معمول این نوع هود از نظر مهندسانِ تهویه، مطلوب ترین نوع میباشد زیرا آلاینده ها همیشه درون مرزهای هود قرار میگیرند.کنترلِ موثرِ انتشارِ آلاینده ها در این نوع هود بسیار آسانتر از هودهای نوعِ بیرونی(غیرِمحصور)می باشد که در آن جریانِ هوای مکنده باید به بیرون دست اندازی کند و هوای آلوده را به محضِ تولیدِ آلاینده به دام اندازد.
هودهای محصورکننده بسته به کامل بودن پوشش فراهم شده طبقه بندی میشوند. معمولا برای هودهای کاملا محصور جعبه های آزمایشگاهی دستکش دار مثال زده میشود که درآنها فرایندِکاری کاملا در درونِ هودِ مکنده انجام میشود.این نوع هود بیشترین حفاظت را برای کاربر ایجاد میکند، زیرا درزمان عملکردِ معمولِ آن، احتمالِ مواجهه کارگر با آلاینده های هوا در هودی که به خوبی طراحی شده ناچیز و قابل اغماض میباشد.علاوه بر این سبب صرفه جویی در انرژی هم میشود، زیرا از سه نوع هودِ ذکرشده،در این نوع طراحی به کمترین مقدار جریان هوا برای بدست آوردنِ کنترلِ مناسب نیاز میباشد.یک جریان هوای مکشی کافی به منظورِ ایجاد فشارِمنفیِ ناچیز درون محفظه انتخاب میشود و این اطمینان را به ما میدهد که هوای آلوده از درون محفظه فرار نخواهد کرد.
بطور معمول،جعبه های آزمایشگاهی دستکش دار و دیگر هودهای محصورکننده مشابه، مجهز به ورودیِ هوای طراحی شده هستند بطوریکه جریان هوای کوچک و پیوسته بدونِ ایجادِ نشتی، حفظ میشود.اگر لازم باشد قسمت داخل جعبه در شرایط پاک و تمیز نگه داشته شود، میتوان جریان هوا را قبل از ورود،تصفیه کرد. جعبه های آزمایشگاهی دستکش دار اغلب برای شرایطی که مواد شیمیایی با سمیتِ بالا بکار میروند مورد استفاده قرار میگیرند.معمولا در چنین مواردی لازم هست که یک سیستم پاک کننده ی هوا با راندمان بالا برای هوای خروجی فراهم شود.
مشکل اساسی در ارتباط با هودهای محصورکننده ی کامل، عدم دسترسی به فرایندِ کاری است.به این دلیل، هودهای محصور کننده تنها برای مواجهه های خطرناک یا درمواردی که باید از پاکیزگی و تمیزیِ محصول اطمینان حاصل شود یا جایی که فرایند کاملا خودکار است و نیاز به دخالتِ کارگر نیست استفاده میشود.
بدیهی ست که در اغلبِ صنایع مواردی که در آن استفاده از محفظه های کاملا محصور امکانپذیر باشد،بسیار محدود خواهد بود.اتاقک ها که دومین زیرگروه از هودهای محصور میباشند،هودهای محصورِساده ای هستند که یک طرف آنها بصورت کامل یا جزیی باز است تا دسترسی را فراهم کند.مثالهای معمولِ آنها هودهای استفاده شده برای ارّه های برش براده بردار،نقاشی افشانه ای میباشد.
اتاقک ها بعنوان هودهای محصورکننده طبقه بندی میشوند،زیرا آزادشدنِ آلاینده مانند جعبه های آزمایشگاهیِ دستکش دار و دیگر هودهای محصورکننده ی کامل در درونِ هود تولید میشود اما وجود یک سمت باز، احتمال فرارِ آلاینده را از طریق این منفذ افزایش می دهد. برای جلوگیری از این حالت،سرعت هوای زیادی باید در سطح بازِ آن که دهانه هود نامیده میشود حفظ شود تا از فرار آلاینده از هود که ناشی از جریانهای هوای داخلی تولید شده یا تلاطم های خارجی است جلوگیری کند.مشخصه ی حداقل سرعت دهانه، یک بخش اساسی و اصلی در فرایند طراحی اتاقک هاست.مجراها سومین نوع هودهای محصور هستند که شبیه اتاقک ها میباشند با این تفاوت که دارای دو دهانه باز برای جریان فرایند یا امکان دسترسی، هستند.در اینجا هنوز آلاینده ها درون هود رها میشوند اما دو راه فرار وجود دارد.درست مانند اتاقک ها،سرعت دهانه، راندمان بدام اندازی را تعیین میکند.

طراحی هود صنعتی محصور کانال سازی نظری:
در هود صنعتی محصور،آلاینده به درون هود آزاد می شود.ملاحظات مهم در طراحی چنین هودی، اطمینان از آزادشدنِ آلاینده به درون هود و باقی ماندنِ آن در تمام مدت در درون هود صنعتی محصور می باشد.یک فرایند سبب تولید آلاینده میشود و سیستم مکنده باید به عنوان سیستم بسته ای فرض میشود که در تمام مدت آلاینده را دربرمی گیرد.در این حالت کارگر دربیرون از سیستم بسته قرار میگیرد و بنابر این امکان هیچ مواجهه ای با آلاینده را ندارد.
دربیشتر کاربردهای عملی امکان محصورکردنِ کامل وجودندارد.آلاینده ممکن است در درون ابعاد فیزیکی هود صنعتی رها شود، اما به منظور دسترسیِ ضروری به فرایند، روزنه های بازی در هود وجود داشته باشد.در این موارد مکشِ کافی باید فراهم شود به گونه ای که سرعت کافی روبه داخل از طریق همه روزنه های باز ایجاد شود تا از فرار آلاینده جلوگیری کند.
یک مثال واقعی از هود صنعتی محصور، اتاقک های سندبلاست می باشد که محدودیت های ایجاد شده بوسیله سیستم مکنده جهتِ محصورکردنِ کاملِ فرایند را نشان می دهد.این کابین،درکنترلِ مواجهه کارگر با آلاینده های هوا بسیار موثر است،اما محدودیت های شدیدی را در زمان ارتباط کارگر با آن فرایند تحمیل می کند. بیشتر هودهای نوع محصور در یکی از زیرگروههای اتاقک ها و مجراها قرار میگیرند.
درطراحی هود صنعتی محصور،ملاحظه مهم ،سرعت دهانه است که بعنوان متوسطِ سرعت در همه روزنه های بازِ هود که سبب نفوذ به درون محفظه محصور میشود تعریف میشود.

 

بطورکلی طراحی هودهای نوع محصور در کارگاه کانال سازی نظری باید بر مواردزیر متمرکز باشد:
1-تناسب هود با فرایند به گونه ای باشد که پوشش تاحد ممکن کامل باشد.
2-انتخاب جریان هوای درون هود به گونه ای باشد که منجر به سرعت دهانه کافی باشد و این اطمینان حاصل شود که آلاینده نمی تواند از هود فرار کند.اولین مرحله یعنی تناسب خودِ هود،احتمالاً مهمترین ملاحظه برای اطمینان از کنترل مناسب می باشد.متاسفانه جزییات فرایند طراحی که باید دنبال شود را نمی توان بطور مبسوط شرح داد زیرا به مقدار زیادی وابسته به فرایند خاصی است که باید کنترل شود،راهنمایی های عمومی برای طراحی محفظه ها در دسترس می باشد اما جزییات خاص آن به عهده طراح سیستم تهویه گذاشته می شود.در این مقوله معمولا قوانین اساسی زیر بکار می رود:
الف-محفظه را تا حد امکان کامل بسازید،این امر سبب کاهش مساحت کل روزنه های بازی که از طریق آن هوا باید کشیده شود می شود و بنابراین جریان هوای لازم برای کنترل آلاینده به حداقل می رسد.
ب-ساختار طراحی را به گونه ای در نظر بگیرید که اطمینان حاصل کنید جریان هوا در روزنه های باز بطور یکنواخت توزیع شده است.این موضوع به ویژه در رابطه باسطوح بازِ بزرگ مانند سطوح مرتبط با اتاقک های رنگ پاشی حایز اهمیت است.اگرچنین اتاقک هایی به گونه ای کم عمق طراحی شوند ممکن است متوسط سرعتِ دهانه کافی باشد اما جریان هوا بطور ضعیفی توزیع خواهد شد. زیرا بیشتر هوا در نزدیکی مرکز دهانه که کمترین مقاومت را دارد جریان می یابد و سرعت نزدیک به لبه های دهانه اتاقک ناکافی خواهد بود.برای اطمینان از توزیع یکنواخت هوای مکشی،باید مراحل مختلفی به منظور یکسان سازیِ مقاومت همه سطوح دهانه هود نسبت به جریان هوا رعایت شود.
برای مواردی که یک طرح استاندارد وجودندارد، طراح باید سرعت خاصی را از دامنه ی توصیه شده برگزیند.برای چنین انتخابی باید فاکتورهای زیر درنظر گرفته شود:
1- درزمان وجود جریانهای برشیِ مزاحم،استفاده از سرعت های دهانه بالاتری نیاز می باشد.جریان های برشی معمولا عامل مزاحم در عملکرد هودهای غیرمحصور انگاشته می شوند، اما می توانند برروی عملکرد اتاقک ها و مجراها هم اثر بگذارند.
2- جمع آوری مواد با سمیّت بالا نیازمند طراحی محافظه کارانه تری به منظور اطمینان از کنترل مثبت می باشد.حد مواجهه مجازِ پایین تر برای موادِ در حال جمع آوری، سرعت دهانه بالاتری را نشان خواهد داد.
3- سیستم های حمل دستیِ مواد می تواند سبب ایجاد جریان هوای القایی شود که باید بوسیله افزایش سرعت های دهانه هود بر آنها غلبه کرد.

طراحی هود صنعتی بیرونی کارگاه کانال سازی نظری:
همانطور که اشاره شد به طورِ ذاتی هود صنعتی غیرِمحصور بعنوانِ وسیله ی جمع آوریِ آلاینده ، مطلوبیتِ کمتری نسبت به هود صنعتی محصور دارد، زیرا این نوع هود صنعتی باید به بیرون دست یابد و هوای آلوده ی فراتر از مرزهای هود صنعتی را بدام اندازد.
طراحیِ این نوع هود صنعتی ( هود صنعتی بیرونی ) یک نکته بسیار مهم است.
بطور قطع طراحیِ نامناسب و ضعیفِ این نوع هود صنعتی این اطمینان را می دهد که بخش اعظمی از آلاینده ها به محیطِ کار راه یافته و سببِ مواجهه ی کارگر می شود.
در زیر به سه اصلِ مهم در طراحیِ هود صنعتی بیرونی اشاره میگردد:
الف-سرعتِ ربایشی که باید در نقطه ی آزاد شدنِ آلاینده ایجاد شود.
ب-جریان هوای درونِ هود صنعتی که برای ایجادِ سرعتِ ربایش در بیرون از هود صنعتی لازم است.
ج-شکلِ فیزیکی و محل خودِ هود صنعتی بیرونی.

صنایع فلزی کانال سازی نظری در تمامی زمینه های فوق آماده همکاری با شما مشتریان و کارفرمایان عزیز است.

کارگاه کانال سازی نظری

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هود صنعتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید